МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

ЖЕНИХАЙ

Оксана Дмитрівна

голова МО

вчитель географії

Методичне об’єднання

вчителів географії, економіки та фінансової грамотності

Наукова проблема: забезпечення високого рівня творчих здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителя у світлі вимог закону України «Про загальну середню освіту», національної доктрини розвитку освіти України.

Методична проблема : удосконалення уроків географії, економіки, фінансової грамотності шляхом особистісної орієнтованої системи навчання, застосування інтерактивних методів навчання, комп’ютерних технологій, творчий розвиток учня.

Виховна проблема: створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями з основ наук.

Завдання методоб’єднання учителів географії, економіки та фінансової грамотності

на 2021 – 2022 н.р.

1. Здійснення науково – методичного забезпечення розвитку освіти.

2. Модернізація структурної моделі науково – методичної роботи з педкадрами.

3. Адаптація учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування.

4. Забезпечення індивідуально - консультативного підходу до кожного вчителя.

5. Впровадження комп’ютерних технологій в практику діяльність вчителів географії.

6. Підтримка науково – дослідницької роботи вчителів, інноваційних технологій.

ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

МАРТИНЮК

Світлана Василівна

вчитель географії

САВЧУК

Василина Василівна

вчитель географії та економіки

РАЛИК

Оксана Іванівна

вчитель фінансової грамотності

Зміст діяльності МО вчителів

географії, економіки та фінансової грамотності

 • вивчення та аналіз основних нормативних документів в галузі освіти, навчальних програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, педагогічної періодичної преси;

 • створення організаційних умов та надання практичної допомоги вчителям географії та економіки для безперервного фахового вдосконалення, підвищення професійної компетентності та створення позитивного педагогічного іміджу;

 • трансформування наукових ідей у практику діяльності учителів географії та економіки;

 • організація ефективної системи методичної роботи шляхом удосконалення діяльності мікроструктур методичного об’єднання, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності вчителів географії та економіки;

 • організація та проведення для всіх категорій педагогічних працівників диференційованих науково-методичних заходів на засадах компетентнісно орієнтованого підходу, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;

 • залучення педагогів до експериментальної та науково-дослідної роботи у галузі впровадження нових освітніх методик і технологій навчання та виховання;

 • виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури і сучасних досягнень науки;

 • створення педагогічних умов соціалізації молодих фахівців;

 • проведення експертного оцінювання якості та результативності навчально-виховної роботи учителів географії та економіки відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів, планів, програм

 • організація науково-методичного супроводу процесу атестації;

 • вивчення рівня навчальних досягнень і компетентності учнів з географії та економіки у загальноосвітніх закладах відповідно до державних вимог та виявлення труднощів в опануванні навчальним матеріалом;

 • організація методичного забезпечення підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • організація заходів по роботі з талановитою учнівською молоддю;

 • організація інформаційно-методичного забезпечення профілізації навчання в старшій школі;

 • розробка методичних рекомендації для учнів, батьків та вчителів щодо підвищення ефективності навчального-виховного процесу;

 • проведення інформаційно-просвітницької роботи шляхом створення інформаційної мережі, каталогів, картотек, банків педагогічної інформації, випуск методичного вісника тощо.