Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання досягнень в початковій школі:

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

з навчальних предметів: