МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

КОРОЛЬ

Галина Василівна

голова МО

вчитель англійської мови

Науково-методична проблема 

методоб’єднання іноземних мов:

«Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами іноземної мови»


Основні напрями роботи:

    Спрямувати  роботу методоб’єднання на вирішення науково-методичної проблеми

Всебічно вивчати і впроваджувати навчальні інновації , спрямовані на якісне поліпшення освітнього процесу та на розвиток особистості учня.

Упроваджувати інтерактивні технології, мультимедійні засоби в практику роботи вчителів.

Дбати про гармонійне поєднання мотиваційного, змістового, корекційного та виховного компонентів уроку.

Сприяти створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, де учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання.

Впроваджувати в педагогічну практику принцип навчання й виховання успіхом.

Сприяти навчанню з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, що базується на особистісно-орієнтованому підході до навчально-виховного процесу.

Активізувати творчі здібності вчителів, підвищувати їх педагогічну майстерність.

Спонукати вчителів до толерантного розв’язання педагогічних ситуацій, самоосвіти, обміну інформацією, творчими напрацюваннями, досвідом.

Основні завдання МО на 2021 – 2022 н.р.

 

1.   Здійснювати освітній процес згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

 

2.   Удосконалювати якість своєї роботи та спрямовувати її на практичне оволодіння учнями іноземних мов.

 

3.   Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, вебінари, курси підвищення кваліфікації, самоосвіту.

 

4.   Систематично вивчати та оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково – дослідницькій та проектній діяльності.

 

5.   Приділяти увагу комп'ютеризації навчання та впровадження передових технологій навчання.

 

6.   Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички.

 

7.  Створювати умови для реалізації творчого потенціалу учнів, сприяти участі творчо обдарованих школярів у творчих конкурсах, олімпіадах, проектах.

ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ДАРІЙЧУК

Людмила Василівна

вчитель англійської мови 

НЕСТРЯН

Оксана Миколаївна

вчитель англійської мови у початкових класах

ПАЗЮК

Зоряна Михайлівна

вчитель німецької мови