Атестація

атестація педагогічних працівників у 2022/2023 н.р.

      Атестація педагогічних працівників сьогодні стала значним явищем освітянського життя. У нашому навчальному закладі склався свій підхід до атестаційного процесу, сформувався власний досвід.

    Згідно плану роботи опорного закладу на 2022/2023 н.р. 15 березня 2023 року проведено засідання педагогічної ради на тему: «Про оцінку професійної діяльності,загальної культури, моральних якостей учителів,що атестуються».    

В цьому навчальному році атестується 10 педпрацівників. На педраді колеги, лени професійних спільнот, надали оцінку педагогічної майстерності кожного педагога, що атестується. Всі атестаційні матеріали учасників були розглянуті на засіданні атестаційної комісії l рівня 16 березня 2023 року.

Дякуємо всім педагогам, що атестуються, за те, що гідно продемонструвати досвід роботи та свої здобутки за атестаційний період.

РОЗ'ЯСНЕННЯ МОН ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


У зв’язку із численними зверненнями педагогічних працівників з питань особливостей застосування Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800) у частині встановлення вимог щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, необхідного для проходження чергової атестації, Міністерство освіти і науки України надало актуальні роз’яснення

Відповідно до Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років, а обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років.

З огляду на відсутність установлених законодавством норм щорічного підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, МОН рекомендує атестаційним комісіям, починаючи із 2020 року:

1) установлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме:

30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

2) установлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не менше ніж:

24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації визначається педагогічним працівником та має бути відображений у відповідному плані підвищення кваліфікації, а в рік проходження атестації має бути не меншим зазначених вище обсягів. При цьому, облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою. Якщо обсяг підвищення кваліфікації визначається в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, то 1 кредит дорівнює 30 годинам.

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 № 1/9-683 http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/