Сертифікація

ЗАРАХУВАННЯ УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЯК АТЕСТАЦІЇ

Частина сьома статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначає, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання .

Наказом МОН від 09 вересня 2022 р. № 805 затверджено нове “Положення про атестацію педагогічних працівників”, яке стало чинним з 1 вересня 2023 року.