Академічна недоброчесність

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ ПІД ЧАС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Частина 4 статті 43 Закону України “Про повну загальну середню освіту” визначає, що порушенням академічної доброчесності є, зокрема, проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб та необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.

Відповідно до частини 5 статті 43 цього ж Закону, педагогічні працівники, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності, можуть бути позбавлені педагогічного звання та не можуть:

Також факт порушення академічної доброчесності враховується під час вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності та конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного представника (частини 6, 8 статті 43 цього ж Закону).